Reklamační řád

Reklamační řád

portálu Specialniakce.cz provozovaného společností Czech Digital, s.r.o, Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČO 24200433

A. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamace spojená s chybnou přepravou (zboží bylo doručeno v poškozeném nebo porušeném stavu) se řídí obchodními podmínkami přepravce, které naleznete u příslušného dopravce.

 Ke každému zboží je přikládána faktura, která může u některých výrobků zároveň sloužit jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci a druhu zboží). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.

 Pokud kupující (dále též odběratel nebo zákazník) zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně zprávu prodávajícímu (dále též „dodavateli“) na emailovou adresu: reklamace@specialniakce.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

 B. Záruční podmínky

a) V případě reklamace zboží kontaktujte prodávajícího prostřednictvím emailu obchodu reklamace@specialniakce.cz. Naši pracovníci Vám s reklamací pomůžou a podají informace o jejím stavu.

 b) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny produktu začne záruční doba plynout od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

 c) Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, je zde bezplatně opravena. V opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

 d) Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník převezme opravené zboží, se do záruční doby nepočítá.

 e) Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady k odběrateli. Výzva může být zaslána písemně, emailem nebo sms zprávou, podle volby zákazníka a na jím uvedené kontaktní údaje.

 f) Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží. V případě, že seznam není přiložen, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci přímo u prodávajícího.

 g) Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry.

 

 C. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • vznikne-li škoda při přepravě zboží. Za vzniklou škodu odpovídá příslušný dopravce
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno zásahem vyšší moci - povodní, požárem apod
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN